top of page

Portfolio

Společnosti ze skupiny FKCG působí v oblastech pronájmu rezidenčního bydlení, pronájmu maloobchodních ploch, prodeje pohonných hmot, hotelnictví, strojírenství, zemědělství, investic do nově vznikajících společností a investic do minoritních podílů.

V roce 2021 došlo k restrukturalizaci holdingu a rozdělení aktiv pod společnosti FKCG Investments a FKCG Hospitality.

bottom of page